Products  


Department wordt gebruikt bij bedrijven die zijn onderverdeeld in afdelingen of werken vanuit nevenvestigingen met het doel om de prestaties per afdeling of vestiging te registreren. Met Department wordt het tevens mogelijk om voor iedere afdeling of vestiging andere layouts van b.v. de werkorder of de factuur te hanteren.

Indien Department is geïnstalleerd wordt deze aktief in alle relevante modules als Order en BuyIt.

Department kan gecombineerd worden met Dossier.

Department  

Department