Producten  


De optie Dossier wordt ingezet om de kosten en opbrengsten per 'dossier' te bepalen of het verschil tussen voor- en nacalculatie te berekenen. Een 'dossier' kan bijvoorbeeld een project zijn. Mutaties op grootboekrekeningen met het dossierkenmerk worden gesorteerd op het dossiernummer en per dossier gesaldeerd. Bij de standaard weergave worden alleen de mutaties getoond van de dossiers waarvan het dossiersaldo ongelijk is aan nul. Dossiers kunnen verder verdicht worden weergegeven.

Indien Dossier is geïnstalleerd wordt deze tevens aktief in alle relevante modules. Zo kunnen in Order of BuyIt per offerte, order, faktuur, bestelling of pakbon verschillende dossiersnummers worden ingevoerd.

Dossier kan gecombineerd worden met Department.

Dossier  

Dossier