Producten  


Order is ontworpen voor bedrijven die ordergestuurd werken of dit van plan zijn. Afhankelijk van het soort bedrijf heeft "ordergestuurd" een andere betekenis. Hieronder enkele voorbeelden waarbij naast Order andere modules van Visual Enterprise een rol spelen:

Groothandel
In de groothandel is de werkorder een "pick list" waarmee de goederen uit het magazijn worden verzameld. Hierbij spelen voorraad, locatie en (om)verpakking een rol en vaak grootheden als inhoud, maat en gewicht. Nadat de goederen zijn verzameld wordt de werkorder gereed gemeld waarbij eventueel backorders kunnen ontstaan. Bij het verzamelen en gereed melden kan gebruik gemaakt worden van smart devices en scanners (EAN, RFID's en eigen barcodes). De gereedgemelde orders worden vervolgens (al dan niet verzameld) automatisch gefactureerd.

Montage, onderhoud en reparatie
Bedrijven in deze categorie werken zowel op voor- als op nacalculatie. De werkorder die voort kan komen uit een gefiatteerde offerte bestaat uit een omschrijving van het te monteren eindproduct of uit te voeren onderhoud- of reparatie werkzaamheden. De voorraad bestaat meestal uit standaard onderdelen die vooraf of tijdens de werkzaamheden worden toegevoegd aan de werkorder. Op de werkorder worden naast de onderdelen de gewerkte tijd per werknemer geregistreerd. Indien gewerkt wordt op nacalculatie kunnen de gewerkte uren automatisch worden gefactureerd al dan niet voorzien van een urenspecificatie. Verder speelt de planning en productiviteit een rol.

Productie op klantorder
Bij klantorder gestuurde bedrijven bestaat de werkorder vaak uit een gedetailleerde instructie per onderdeel met insteltijden, machines, stuurprogramma's etc. De voorraad bestaat hier uit halffabricaten zoals profielen, platen etc. naast gereed product welke wordt geproduceerd in anticipatie van afroeporders en andere verwachte vraag. In deze bedrijven speelt de planning van zowel machines als mensen een belangrijke rol. Nieuwe orders worden gepland op basis van omvang, machines, levertijd en deadline uitgaande van het realtime capaciteitsoverzicht.

Productie op projectorder
Bij projectorder gestuurde bedrijven bestaat de werkorder uit een beschrijving van de onderdelen in het te realiseren project. Vaak is hier sprake van toegevoegde waarde in de vorm van design en engineering waarbij de status in de order kan worden weergegeven. De voorraad bestaat vaak uit een grijpvoorraad terwijl de overige onderdelen per project worden besteld. Per project kan gezien worden welke onderdelen gerealiseerd kunnen worden en welke aangehouden in afwachting van ontwerpstatus of de toelevering van bestelde onderdelen. Per project wordt de gewerkte tijd geregistreerd en worden de automatische gegenereerde nacalculaties beoordeeld. Verder speelt de planning en het capaciteitsoverzicht een belangrijke rol.

Dienstverlening
Bij dienstverlenende bedrijven is de werkorder een beschrijving van de te leveren dienst. Ook hier speelt de planning en inzicht in de toekomstige capaciteit een belangrijke rol. Een verschil is dat de gewerkte tijd achteraf wordt verwerkt waarbij meestal verschillende tarieven worden gehanteerd.

Order is geschikt voor een complete orderadministratie voor de verwerking van offertes, orders, backorders en facturen. De invoer kan rechtstreeks in het systeem maar ook via webapplicaties worden gerealiseerd. Aantal documenten is onbeperkt en de lay-outs zijn vrij te definiëren, interactief en te integreren met externe databronnen en diensten (via ODBC drives, OLE DB providers en XML webservices). Een voorbeeld van het gebruik van XML webservices is een werkorder van waaruit een voertuig kan worden gemeld bij het RDW vanwege de inbouw van een LPG installatie.

Alle documenten in Order kunnen eenvoudig en direct geprint, gefaxt, ge-emaild en als PDF bewaard worden. Verder worden automatische acties ondersteund waarmee b.v. automatisch nieuwe factureren ge-emaild worden of SMS berichten worden verstuurd indien een werkorder gereed wordt gemeld etc. Tevens mogelijkheid tot gebruik van een zogenaamde 'derde' kolom voor administratieve vastlegging van voor- en nacalculaties.

Handleiding: Order

Order  

Order