Producten  


Supply wordt toegepast om de ontvangst van goederen of oplevering van diensten te registreren. Hierbij wordt per artikel het geleverde aantal ingevoerd en gecontroleerd met het bestelde aantal. Nadat alles is ingevoerd, wordt een lijst geprint en gecontroleerd met de ontvangen pak- of afleverbon. De lay-out van deze lijst kan op maat gemaakt worden maar meestal volstaat de standaard 'controle pakbon'. Een andere vorm van deze lijst is een op magazijnlocatie gesorteerde 'stocking list' aan de hand waarvan de goederen eenvoudig kunnen worden opgeborgen.

Met Supply kan per artikel of dienst vermeld worden voor welke werkorder (zie: Order) de ontvangen goederen, werk derden of overige opgeleverde diensten bestemd zijn. Hiertoe is eerder bij de bestelling via BuyIt het ordernummer opgegeven dat de leverancier vervolgens vermeldt als referentie. Op deze manier kan per werkorder of project eenvoudig inzichtelijk gemaakt worden welke onderdelen uitgevoerd of vervolgd kunnen worden. Supply staat tevens toe dat sommige goederen niet aan de voorraad of het magazijn worden toegevoegd maar direct worden verwerkt in onderhanden orders.

Verder kunnen in Supply de inkoopprijzen worden ingevoerd of overgenomen uit de bestelling. De prijzen worden vervolgens vergeleken met de overeengekomen prijs of prijsafspraak waarna de pakbon wordt gefiatteerd en doorgeboekt naar financiële administratie. 

Supply is niet nodig indien BuyIt in gebruik is.

Handleiding: BuyIt (met uitzondering van Offerte's en Bestellingen).

Supply  

Supply