Producten  


Partition is een optie bij Order die het mogelijk maakt om afroeporders of andere langlopende orders of projecten gedeeltelijk te factureren. Hierbij is het aantal deelfacturen onbeperkt en is het steeds duidelijk hoeveel er per onderdeel nog gefactureerd kan worden. Verder biedt Partition de mogelijkheid om verschillende orders van dezelfde opdrachtgever gedeeltlijk te factureren en te verzamelen op één (verzamel)factuur.

Partition  

Partition